Lovisa stad konkurrensutsätter glasskioskplatserna i stadens centrumområde för sommarsäsongerna 2024–2028

Man kan nu inlämna anbud om hyra av glasskioskplatserna i Lovisa stads centrumområde för åren 2024–2028. Kioskplatserna hyrs ut för sommarsäsongerna 15.4–30.9.2024–2028. Ett skriftligt hyresanbud jämte bilagor ombedes att inlämnas senast 18.12.2023 klockan 12.00. På hyresplatsen får det endast idkas kioskverksamhet.

1) Ankarparken (hörnet av Drottninggatan och Brandensteinsgatan)

2) Skeppsbron. I färgningen av kiosken som placeras på Skeppsbron ska färgbestämmelserna i detaljplanen AM4-12 iakttas (rödmylla och svart).

I kioskens omedelbara närhet får man placera några stolar och bord. Kioskverksamhet får idkas dagligen klockan 8.00–22.00. Hyrestagaren ansvarar för sin kiosks del för upprätthållskostnaderna, så som el, vatten, avlopp, avfallshantering, kostnader som uppkommer av vandalism, väktarkostnader och försäkringar. Dessutom anskaffar företagaren eller företaget de tillstånd som verksamheten kräver och ingår själv de

avtal som behövs.

  • Tidsbundet bygglov av stadens byggnadstillsyn
  • Vattenanslutning av Affärsverket Lovisa Vatten
  • Elavtal

Så här gör du en ansökning

En skriftlig hyresansökan ombedes att inlämnas senast 18.12.2023 klockan 12.00 antigen på adressen Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, eller per e-post till adressen lovinfo@loviisa.fi. Förse kuvertet eller kommentarfältet med anteckningen: Tarjous Jäätelökioski 2024–20283 / Anbud Glasskiosken 2024–2028

Bilaga

Lovisa stad