Lovisa stad och företagare Kristian Vuojärvi ingick ett avtal om att hyra Societetshuset

Seurahuoneen julkisivu

Lovisa stad och ägaren och verkställande direktören för KV Restaurants Oy, restaurangägaren Kristian Vuojärvi ingick 25.6.2020 ett avtal om att hyra Societetshuset, som Lovisa stad äger.

Man har ingått avtalet för fem år med en option på fem år. KV Restaurants börjar ordna privata evenemang i lokalerna i början av augusti.

KV Restaurants hyr Societetshuset för att använda det som beställningsrestaurang och evenemangslokal.

– Vi ska ordna olika evenemang, tillställningar och konserter i lokalerna. Vi hoppas också att vi kan erbjuda en lokal för livets viktigaste fester för familjerna och paren i Lovisa, säger Kristian Vuojärvi.

– Vi hyr ut lokalerna också för andra och vi hoppas att också olika företag i fortsättningen ska ordna evenemang på Societetshuset.

Hyran är 10 procent av omsättningen för affärsverksamheten i Societetshusets lokaler, dock minst 1 000 euro i månaden.