Lovisa stad reparerar skador efter höststormen

Lovisa stad meddelar att de skador som orsakades av höststormen på veckoslutet delvis har åtgärdats och att reparationsarbetet fortfarande pågår och fortskrider.

De kraftiga stormvindarna och de stora regnmängderna orsakade omfattande skador i staden, bland annat i småbåtshamnarna. Invånarna uppmanas att vara försiktiga i närheten av områden som skadats av stormvindar, till exempel i närheten av träd som riskerar att falla.

Lovisa stad har arbetat flitigt sedan stormen för att återställa normal verksamhet och säkerheten i staden.

Lovisa stad