Lovisa stad ringer det andra robotsamtalet till unga vuxna i Lovisa 17.6.2020 klockan 15.30

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Lovisa stad kontaktar på nytt unga i Lovisa i åldern 18–29 år med robotsamtalsteknik. Roboten ringer till alla vars kontaktuppgifter är tillgängliga. I praktiken genomförs robotsamtalen onsdag 17.6 cirka klockan 15.30.

Kontaktuppgifterna baserar sig denna gång på uppgifter från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Syftet med samtalet är att kartlägga vilka av de unga kommuninvånarna är i behov av service.

Samtalen kommer från numret +358 9 4255 0421. För den tekniska lösningen svarar On-Time Research Solutions Oy.

Det första försöket med robotsamtalet gick inte tekniskt som förväntat. Staden har tillsammans med medverkande samarbetsparter beslutat genomföra robotsamtalet på nytt. Staden är en av kommunerna som deltar i projektet Folkstyrets grundrenovering som finansieras av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. En del av projektet är att prova på robotsamtal på olika håll i Finland.

Mer information: Lovisa stads kommunikation, viestinta@loviisa.fi, tfn 019 555 1