Lovisa stad säljer skogsmark och åkerområden

Lovisa stad säljer tretton lotter skogsmark och tre olika åkerområden på totalt cirka 430 hektar.

Områdena är antingen inte planlagda eller anvisade som områden avsedda för jord- och skogsbruk. Områdena varierar i storlek från en hektar till över 100 hektar. Korta beskrivningar av områdena, kartor, anbudsblanketten och andra dokument hittar du på stadens webbplats på adressen loviisa.fi/sv/forsaljningavmarkomraden.

Det finns helheter för investerare och skogslotter för hobbyodlare. Vägförbindelserna till lotterna är bra och på många skogslotter finns skogsvägar med vändplats i gott skick. Det finns lotter med sjö- eller havsutsikt men inte med vatten eller strandtomter.

Slutna anbud lämnas till Lovisa stad senast 11.11.2019 klockan 11.00, antingen till Landsbygdsenheten, Bäckasgränd 1 A, 07880 Liljendal eller Kundservicebyrån Lovinfo, Mariegtan 12 A, 07900 Lovisa. Stadsstyrelsen beslutar om försäljningen på basis av givna anbud.

Mer information:

landsbygdschef Sam Vickholm, sam.vickholm@loviisa.fi, tfn 040 521 8128

landsbygdsombudsman Mats Arola, mats.arola@loviisa.fi, tfn 040 724 1150