Lovisa stad varnar för hala gator – Reservera tillräckligt med tid för att röra dig i trafiken

Lovisa stad varnar alla för hala gator. Du reserverar väl tillräckligt med tid för att röra dig på gatorna så att du kan röra dig tryggt.

Temperaturen ser nu ut att röra sig mellan noll grader och minusgrader vilket gör gatorna mycket hala. Särskilt på morgnarna kan det vara överraskande halt. Behovet av att sanda gatorna övervakas kontinuerligt och överallt sandas gatorna i tid. Det går dock inte att sanda gatorna speciellt långt på förhand eftersom sanden hamnar under det eventuella regnet, snöslasket eller snöfallet.

Bilister, sänk körhastigheten. Fotgängare, använd skor som lämpar sig för halka.

Lovisa stad ber alla att röra sig försiktigt på gatorna.

Med vänlig hälsning

Lovisa stad