Lovisa stad varnar för svaga isar!

Lovisa stad påminner att trots kylan och den vintriga stämningen är issituationen på de naturliga isarna ytterst dålig. Staden varnar för svaga isar! Kärnis på 5 cm håller en människas vikt men om det är fråga om skörare skrovis som bildats av vatten och snö bör det finnas dubbelt mer tjocklek. Så låt oss tillsvidare hålla oss på konstis och på fastlandet där vi är trygga.

Lovisa stad