Lovisa stads arbetsverkstad för unga LovLuotsi har flyttat till Bangatan!

Lovisa stads arbetsverkstad för unga LovLuotsi har flyttat till en ny adress. Vår nya adress är Bangatan 10, 07900 Lovisa.

LovLuotsi – arbetsverkstadsverksamheten för unga förstärker ungdomars livshantering och arbetslivsförutsättningar med handledning och meningsfullt görande. LovLuotsi är en handledningsgemenskap som har som syfte att stöda välfärd, identifiera kunnande och träna mot utbildning och arbete. Handledningen utgör målinriktat, behovsenligt stöd och utveckling av färdigheter och kunnande.

Med vänlig hälsning

Lovisa stad

Marjaana Meriluoto
personlig handledare
LovLuotsi – arbetsverkstaden för unga
Bangatan 10, 07900 Lovisa
tfn 045 7731 93 52