Lovisa stads åtgärder för förnyande av skog inleds invid gamla omfartsvägen

Lovisa stad meddelar att skogens förnyelseåtgärder inleds denna vecka (11) invid gamla omfartsvägen. Förnyelseåtgärderna genomförs med naturenliga förnyelsemetoder. Syftet är att upprätthålla naturens mångfald och främja hållbar skogsekonomi.

Bland annat är Idrottspaviljongens 1,2 km skidspår ur användning en del av tiden, då arbetarna stänger den genom att markera ut området.

Enligt Lovisa stads strategi (2022–2025) värnar Lovisa om naturens mångfald, främjar miljöns trivsel och värderar kommuninvånarnas möjligheter för motion och idrott även i närnaturen. Att systematisk bedöma Lovisa stads skogar utgör ett oersättligt steg i bevarandet av ekosystemen.

Invånarna uppmanas till att iaktta försiktighet på området där man arbetar. Av säkerhetsorsaker är det förbjudet att röra sig på området.

Skogens förnyelseåtgärder inleds på områdena: 128, 129 och 137. Karta

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur