Lovisa stads central för näringsliv- och infrastruktur träffade representanter för miljöteknik från Kina

I mitten på bilden Sari Paljakka, direktör för Lovisas stads central för näringsliv och infrastruktur, och Petri Paimander, livskraftsutvecklare, tillsammans med medlemmarna i delegationen från Yixing.

Måndagen 25.9.2023 träffade Sari Paljakka, direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad, och Petri Paimander, livskraftsutvecklare, en delegation från den kinesiska staden Yixing, som har profilerat sig som ett centrum för miljöteknik. Mötet ägde rum på Lovisa rådhus.

Representanterna för Yixing var intresserade av möjligheterna att utveckla företagssamarbetet med städerna i Finlands östra kustområde. De var också intresserade av kustområdet som ett investeringsområde. Finländska företags intresse för att investera i Yixingregionen i Kina var också ett av mötets teman. Vid diskussionen framhävdes vikten av samarbete inom utvecklingen av miljöteknik. Delegationen på sex personer leddes av fru Liu Ying, distriktets vice borgmästare med ansvar för näringsliv.

I bilden fru Liu Ying (till vänster), ledare för delegationen och distriktets vice borgmästare med ansvar för näringsliv, och Sari Paljakka, direktör för Lovisa stads central för näringsliv och infrastruktur.

Yixing ligger nära Shanghai i Kina, och dess företagspark med 4 400 företag fokuserar primärt på miljövänlig utveckling och skapar innovativa lösningar som tar hänsyn till miljön. Miljövård, teknologi och innovationer kan gå hand i hand för att skapa en hållbar framtid.

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur