Lovisa stads flytande bro har granskats!

Lovisa stads flytande bro har väckt diskussion bland kommuninvånarna.

Brons alla fastställningar och markstöd var hela och på plats, trots att isens inverkan på broelementen sågs bland annat som lutning. Det är normal belastning mot bron som isens rörelser förorsakar. Situationen blir sannolikt bättre när isen lossnar. Först när isen lossnat kan man uppskatta om bron behöver iståndsättas.

Lovisa stad

Pekka Stenius
infrastrukturchef
centralen för näringsliv och infrastruktur