Lovisa stads landsbygdsväsende påminner dem som drömmer om sommarhöns 

Foto: ©maaseutuverkosto, Heli Sorjonen

I Lovisa finns det 130 ställen där man har höns. Av dem har majoriteten som verksamhetsform hönsskötsel som hobby, något som har ökat i synnerhet bland sommargäster.

Hållandet av höns har ökat under de senaste åren. Många önskar landsbygdsatmosfär på sin gård och har blivit intresserade av sommarhöns. Det upplevs att höns bringar glädje och nytta i vardagen. Det är rätt trevligt att skaffa och sköta sommarhöns, men det kräver dock alltid registrering hos kommunens landsbygdsväsende.

Hönsskötsel kräver förbindelse i enlighet med bestämmelserna som getts angående skötandet av hönsens välmående. Syftet med de olika föreskrifterna är att säkerställa det att hönsen mår bra och att de inte medför risk för sjukdomar. Därför är det allt skäl att se över djur- och miljöskyddsföreskrifterna och bestämmelserna som anknyter till att hålla höns utomhus.

Minneslista för dem som drömmer om sommarhöns

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad
landsbygdsväsendet

Anni Kovanen
landsbygdsombudsman
tfn 044 405 55 25