Lovisa stads landsbygdsväsende utvecklar sina tjänster – Landsbygden är viktig!

Lovisa stads landsbygdsväsende har utvecklat sina tjänster och skapat broschyren Hem till landet, som handlar om människor som flyttat till landsbygden och deras vardag. Syftet är att lyfta fram landsbygden och livet på landsbygden på ett positivt sätt och att uppmuntra till företagande – distansarbete har också ökat landsbygdens attraktionskraft och betydelse.

Undersökningar visar att nästan en miljon finländare drömmer eller rentav planerar att flytta till landsbygden. ”Drömmarna blev verklighet”, konstaterar Benjamin och Linda Andberg, som beslutat fly undan det hektiska arbetslivet i Helsingfors och flytta till landsbygden, bort från ekorrhjulet.

I broschyren Hem till landet får man också läsa om glädjen av att motionera och idrotta i lugnet på landsbygden. Landsbygden erbjuder välfärd och naturresurser. På landet finns det rum och frihet att idrotta, röra på sig och leka. Där är naturen nära människan. Landsbygden ses som en resurs och en plats för rekreation.

Rekommenderad läsning för den som är intresserad av marken under våra fötter.

Hem till landet –broschyren  

Lovisa stad

Anni Kovanen
landsbygdsombudsman
Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland
tfn 044 405 55 25