Lovisa stads mattvättningsplatser är avsedda endast för mattvätt!

Lovisa stads mattvättplatser är avsedda endast för att mattvätt. Det är förbjudet att använda vattnet för andra ändamål! Man får inte heller hämta vatten på mattvättplatserna för privat bruk.

Lovisa stad ber alla att vänligen följa denna uppmaning på alla stadens mattvättplatser!

Tack för er samarbetsvilja!

Lovisa stad

Jim Maukkonen
markbyggmästare