Lovisa stads rekommendation om användning av ansiktsmask åt personalen inom högstadiet från och med 23.11.2020

covid-19

Lovisa stad rekommenderar att personalen inom den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 även använder ansiktsmask. Dessutom är rekommendationen som staden gav 12.10.2020 gällande användning av ansiktsmask inom gymnasiet och ungdomsarbete fortfarande i kraft. Dessa rekommendationer gäller läroanstalternas undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll).

Rekommendationen om användningen av ansiktsmask syftar till att förhindra droppsmitta via luftvägarna. Ändamålsenlig användning av ansiktsmask kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen.

Anskaffning av ansiktsmasker

  • Studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av ansiktsmasker till studerande.
  • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade.
  • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av ansiktsmasker till personalen.

För att förhindra coronavirusinfektion och smittspridning bör du förutom användning av ansiktsmask iaktta en god hand- och hosthygien och hålla säkerhetsavstånd!