Lovisa stads samarbetsförhandlingar avslutades 14.10.2020

Kaupungin lippu Raatihuoneen tornissa Stadsfkagga i rådhustornet

Lovisa stad förde samarbetsförhandlingar i enlighet med samarbetslagen 1.9–14.10.2020. I förhandlingarna gick man igenom bestående personalminskningar i de olika centralerna och inom de olika yrkesgrupperna. Effekten av dessa är 20 årsverken år 2021.

I förhandlingarna uppnådde man inte ett enhälligt resultat, eftersom personalrepresentanterna meddelade att de inte godkänner uppsägningar.

Efter förhandlingarna förs ärendet vidare utgående från stadsdirektörens beredning till politisk behandling i stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige i november. Stadsdirektören kommer i sin beredning att föreslå följande centralvisa personalminskningar:

Centralen för näringsliv- och infrastruktur (-4 årsverken):

 • byråsekreterare, -1
 • traktorchaufför, -1
 • uppgift inom lantmäteriteamet, -1
 • uppgift inom turismen, -1

Grundtrygghetscentralen (-7 årsverken):

 • byråpersonal, -1
 • hälsocentralbiträde, -1
 • personal inom seniortjänsternas öppenvård och inom stödtjänster, -3,5
 • personal inom instrumentvård, -1,5

Centralen för bildning och välfärd (-9,1 årsverken):

 • städare, -1
 • personal inom bibliotek, -0,6
 • ungdomsarbetare, -1
 • barnskötare, -1
 • två skolgångshandledare, -2
 • två timlärare, -2
 • klasslärare, -1
 • byråskreterare,- 0,5

Eventuella frågor besvaras av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51.