Lovisa stads samarbetsförhandlingar fortsatte tisdag 23.6.2020 med den sjätte förhandlingen

Raatihuone kesällä Rådhuset på sommaren

Förhandlingarna fortsatte i uppbyggande anda. Under förhandlingen gick man igenom stadsdirektörens utkast till balanseringsprogram som innehöll olika anpassnings- och åtgärdsförslag.

Tisdag 30.6 hålls den sista förhandlingen, då målet är att komma överens om hela samarbetsprocessens sammandrag och resultat.

På eventuella frågor svarar stadsdirektör Jan D.Oker-Blom, tfn 040 551 75 51.