Lovisa stads sommarläger 2019

Lovisa stad arrangerar sommarläger igen i år. Anmäl dig till Lovinfo, tfn 019 555 555. Anmälningstiden är 23.4-24.5.