Lovisa stads tjänster i slutet av 2019

Raatihuone Råthuset

Julen och årskiftet påverkar Lovisa stads tjänster.

Lovisa stad betjänar i slutet av 2019 enligt följande: Stadskansliet i Rådhuset är stängt 23–27.12.2019.

Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12A, är stängt 23–27.12.2019. Lovisa stads växel fungerar normalt den 23. och 27.12. klockan 8–16. Lovinfo har öppet normalt 30–31.12.2019 klockan 9–16.

Lovisa turistbyrån, Mariegatan 12A, är stängd 23–27.12.2019 och 30–31.12.2019. Turistbyrån håller undantagsvis öppet trettondagsveckoslutet 4–6.1.2020 klockan 11–15.

Inom hälsovården koncentreras läkarmottagningen till hälsocentralen i Lovisa 16.12.2019–6.1.2020. Hälsovårdarmottagningen koncentreras till hälsocentralen i Lovisa 23.12.2019–6.1.2020. Forsby hälsogård och Lappträsk hälsogård är stängda 23.12.2019–6.1.2020.