Lovisa stadsfullmäktige beslutade höja skattesatsen till 20,25 och godkände köpet av Kymmenedalens aktier av Askola kommun

Skattesatsen i Lovisa år 2020 är 20,25 procent. Stadsfullmäktige fattade beslutet efter ett förändringsförslag vilket godkändes efter omröstning med rösterna 20-14.

De övriga skattesatsen år 2020 bibehålls på samma nivå. Den allmänna fastighetsskatten i Lovisa år 2020 är 1 procent och fastighetskatten för stadigvarande bostad är 0,50. Fastighetsskatten för annan än stadigvarande bostad är 1,20 procent.

Stadsfullmäktige godkände köpet av aktier i Kymmenedalens El Ab av Askola kommun. Köpet består av 1 104 aktier för 1 491 504 euro. Lovisa stad blir den största aktieinnehavaren i bolaget.

Stadsfullmäktige beslutade att verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Duvan i Gammelby avslutas 31.12.2019 och att barnen och personalen flyttar till Forsby daghem från och med 1.1.2020.