Lovisa stadsfullmäktige sammanträder distans 20.1.2021

Lovisa stadsfullmäktige sammanträder på onsdagen 21.1.2021 på distans. Sammanträdet börjar kl. 18.

På föredragningslistan är bland annat köp av Kymmenedalens El Abs aktier av Lappträsk kommun. Köpeanbudet gäller högst 1 100 aktier.

Stadsfullmäktige behandlar också stadsstyrelsens förslag att tillsätta ett tillfälligt utskott för att bereda återkallandet av stadsstyrelsen.

Föredragningslista 20.1.2021