Lovisas lekparker har årsgranskats och fått bättre webbplats

Runtom i Lovisa finns sammanlagt 21 lekparker. Årsgranskningen efter vintern är nu utförd i samtliga lekparker. Fast man ännu väntar på reservdelar för enstaka utrustning, är all utrustning i sådant skick att det är fritt fram att leka. Samtidigt har informationen om parkerna på adressen loviisa.fi/sv/lekparker uppdaterats med bilder och bättre beskrivningar.

Har du redan besökt dem alla?

loviisa.fi/sv/lekparker