Mammografiscreening i Lovisa inleds 1.2.2022

Suomen Radiologikeskus Oy arrangerar lagstadgad mammografiscreening i Lovisa (omfattar även Lappträsk) från och med 1.2.2022

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen: Öhmansgatan 4, Lovisa (Lovisa hälsocentral).

Undersökningen bekostas av kommunen och erbjuds kvinnor födda 1954, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68, -70 och -72. Kallelse skickas till hemadressen med information gällande tidsförändringar eller avbokningar.

Med Lovisa hälsocentrals remiss är priset för undersökningen 90 + 12 € byråavgift. Folkpensionsanstalten ersätter inte dessa kostnader. Obs! Betalning sker på undersökningsstället med bank- eller kreditkort.

Närmare information vardagar klockan 8–18 tfn 044 414 40 00.