Matkahuoltos biljetter överförs från resekort till mobilappen Resor och Biljetter

Matkahuoltos säsongs- och seriebiljetter överförs till mobilappen Resor och Biljetter stegvis under våren 2023, efter vilket alla säsongs- och seriebiljetter kan köpas i appen Resor och Biljetter. Försäljningen och laddningen av resekort upphör 30.6.2023. Biljetterna för grundskoleelever blir tills vidare kvar på resekorten.

I och med ändringen kan regionbiljetter för Lovisa köpas i appen Resor och Biljetter från och med 2.5. Försäljningen av biljetter på resekort upphör 30.6.

Matkahuoltos riksomfattande seriebiljetter överförs till appen Resor och Biljetter 2.5.2023 och skolresestödsbiljetterna i juli.

Försäljningen och laddningen av resekort upphör 30.6.2023. Ett undantag är biljetterna för grundskoleelever, som tills vidare blir kvar på resekorten.

Läs mer om ändringen och kontrollera tidtabellen för överföringen av respektive biljettprodukt på adressen www.matkahuolto.fi/säsongs-och-seriebiljetter.