Meddelande om undantagsarrangemang på byrån för fastighetsdata och geografisk information på Lovisa stad

Tekniska centralen i Lovisa stad är stängd 3–30.7.2017. Förutom detta har byrån för fastighetsdata och geografisk information för närvarande halv bemanning, vilket påverkar servicetiderna och deras tillgänglighet även utanför sommarsemesterperioden.

Undantagssituationen fortsätter åtminstone fram till 30.9.2017.

Lukunäkymä. Avaa helppokäyttöisyysohje näppäinyhdistelmällä Alt Vaihto A.

Under sommaren/hösten står vi till tjänst enligt följande:

  • Angående fastighetsbildning, tomtindelningsansökningar, arrendeavtal och tillståndsärenden i anknytning till dessa kan lantmäteriingenjör/tf stadsgeodet Antti Piippo nås fram till 22.6.2017 och följande gång 18.9.2017.
  • Angående beställningar av kartmaterial och numeriskt material, adressärenden, tomtindelningsärenden, GIS-analyser och ärenden gällande karttjänsten på webben står GIS-ingenjör Tuulia Kovanen till tjänst som vanligt.
  •  Från och med 8.8.2017 står fastighetsregisterskötare Marianne Forstén till tjänst i fastighetsregister-, fakturerings- och arrendeavtalsärenden på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Telefontiden är kl. 9.00–11.00.
  • Kontakta tekniska direktören Ulf Blomberg i ärenden som gäller jordegendom och markpolitik fram till 28.6.2017 och från och med 31.7.2017.

Vi ber om ursäkt för den olägenhet som situationen medför.