Reklamskyltar behandlas på nytt

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad kommer att på nytt behandla och precisera förfaringssätt och avgifter relaterade till så kallade A-skyltar under sin sammanträden i januari. Syftet är att uppnå enhetlighet med de större städerna i Finland samtidigt som man beaktar tillgänglig rörlighet för fotgängare.