Midsommarmarknad på Lovisa torg 21.6

Midsommarmarknad arrangeras på Lovisa torg tisdagen 21.6 klockan 7–17. Marknaden inverkar på områdets trafik och parkeringsarrangemang. Det ordnas busstransporter till marknaden. Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser till midsommarmarknaden från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs i den ordning som försäljarna kommer till Forum.

Förutom torget innefattar marknadsområdet parkeringsplatserna vid torget och de delar av Drottninggatan och Brandensteinsgatan som är invid torget. Långvarig parkering på torgets parkeringsplatser är förbjuden på grund av marknaden från och med måndagen 20.6 klockan 22. Man kan alltså inte ha sin bil parkerad på torgparkering under natten.

Gatorna stängs av redan tidigt på marknadsmorgonen cirka klockan 4. De avstängda gatorna öppnas för trafik efter att marknaden tagit slut, ca klockan 18. Den ersättande busshållplatsen för trafiken till Valkom finns på Sibeliusgatan.

Busstransport till sommarmarknaden också från Söderby i Strömfors

Marknadsförsäljarna och Lovisa stad ordnar sex marknadsbusstransporter till Lovisa torg. Till midsommarmarknaden 21.6 och Lovisadagsmarknaden 23.8 ordnas busstransport även från Söderby i Strömfors.

  • Från Svenskby startar en buss från Lassilas bar klockan 9.15 och kör via Strömfors bruk.
  • Från Teboil i Lappträsk startar en buss till marknaden klockan 9.15. Den kör via den gamla busstationen genom Hindersby, Labby och Skinnarby samt via Hardom klockan 9.45 till marknaden.
  • En buss startar från infotavlan på Sarvsalö klockan 9.30 och kör via Rösund, Horslök och Bredvik till Isnäs. Starttiden från Isnäs bar är klockan 10.10 och från vägkorsningen vid väg 170 i Gammelby klockan 10.30.
  • Från Valkom startar marknadsbussen klockan 10.15.
  • Bussen från Liljendal startar från Krapulbackens vägskäl i Sävträsk klockan 10.35 och från Liljendal kyrka klockan 10.40. Bussen kör via Drombom till Neste Oil Forsby, varifrån den fortsätter klockan 11.05 till Pernå kyrkby. Från Pernå kyrkby startar bussen klockan 11.15 till Lovisa centrum.
  • Bussen från Söderby i Strömfors avgår klockan 11.30 och den kör via Tallbacka till centrum.

Bussarna anländer och avgår från turisthållplatsen på Alexandersgatan. Alla bussar är försedda med en Lovisa torg-skylt. Man kan stiga på bussarna på alla hållplatser längs linjerna. Returbussarna till Svenskby och Lappträsk avgår klockan 13. Bussarna till Sarvsalö, Pernå/Liljendal och Valkom avgår klockan 14.30. Bussen till Söderby avgår klockan 15.

År 2022 arrangeras marknader också 23.8, 6.10 och 8.12.

Mer information:

www.lovisa.fi/torg

torgövervakare Mika Koho, tfn 044 565 1188