Mikko Elosuo ny vd för Lovisa Bostäder

Lovisa stads hyresbostadsbolag Lovisa Bostäder har fått en ny verkställande direktör och disponent, Mikko Elosuo. Bolagets styrelse gjorde valet den 18.12.2017.

Elosuo har lång arbetserfarenhet inom fastighetsledning och –ekonomi. Till utbildningen är han teknologie licentiat (Tekniska högskolan, nuv. Aaltouniversitetet, 2002) med fastighetsledning som huvudämne. Han har även fungerat som lärare vid Tekniska högskolan och vid fastighetsbranschens utbildningscenter. Mikko Elosuo bor i Helsingfors och han efterträder Tuula Kallio, som går i pension.

Lovisa Bostäders webbplats