Miljöhälsovården i Borgå meddelar: veterinärmottagningen i Lovisa öppnar i nya utrymmen 2.10.2019

Koira eläinlääkärissä hunden hos veterinären

Stadsveterinärens mottagning stängs vid Degerbygatan 21 i Lovisa 30.9.2019. Mottagningen öppnar i nya utrymmen på Västersvängen 1 onsdagen 2.10.2019.

Veterinärmottagningens nya adress är Västersvängen 1, 07900 Lovisa. Veterinärmottagningen vid den gamla adressen är stängd 1.10 på grund av flyttningen.

Mottagningens telefonnummer förblir den samma, tfn 040 713 9886. Mottagningen har även elektronisk tidsbokning på adressen https://www.borga.fi/veterinartjanster

Mer information: Katja Mustonen, III stadsveterinär-praktiker, Milljöhälsovården/Veterinärvården i Borgå, tfn 040 489 5797, katja.mustonen@porvoo.fi