Möjlighet att hyra ett försäljningsstånd på torget

Myyntikojuja torilla Föraäljningsbås på torget

Nu är det möjligt att hyra ett idylliskt, rött försäljningsstånd på torget under jultiden.

Stånden uthyres av Lovisa stad.

Hyran för stånden är under en normal dag 10 euro/dygn och under julmarknadsdagen 10.12.2019, 40 euro/dygn.

Mer information: torgövervakare Mika Koho, tfn. 044 565 1188.