Monteringen av de flytande elementen i Drottningstranden i Lovisa

Montering av den flytande bron över Lovisaviken inleds i början av december. Den exakta tidpunkten beror på rådande väderleksförhållanden. Även den flytande gatan, till vilken de flytande husen kopplas, installeras i början av december.

Den flytande bron är stängd ända till Bostadsmässan. Bron används under mässan av mässbesökarna. Bron öppnas för allmänheten efter Bostadsmässan i augusti 2023. Den flytande delen av vågbrytaren installerades redan i november.