Morgontur för anslutning från Tessjö och centrum till den västra infarten inleds 10.6

Linja-autopysäkki busshållplats

Lovisa stad gör det lättare för pendlare att ta sig till jobbet på vardagsmorgnar genom en anslutningstur som går från Tessjö via centrum till Lovisas västra infart. Turen körs på sommaren en gång per dag måndag till fredag.

Morgonturen startar klockan 6.55 i Tessjö från hållplatsen vid korsningen till Skogbyvägen. Avgång från Lovisa busstation klockan 7.05. Man kan också stiga på bussen vid hållplatserna längs vägen. Bussen är framme vid Lovisas västra infart så att man hinner med den buss som åker mot Borgå och Helsingfors klockan 7.15.

Anslutningsturen körs 10.6–30.8.2019 med Tidstrands minibuss. Östra Nylands regionbiljett och Lovisa stadsbiljett kan användas för resan. Man kan också betala resan separat, och då kostar den 5 euro från Tessjö och 3 euro från busstationen.

Mer information: infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi