Morjens-tidningens specialupplaga om Bostadsmässan delas ut 7.6.2023

Lovisa stads invånartidning Morjens specialupplaga om Bostadsmässan delas ut på onsdag 7.6.2023 som ett offentligt meddelande till alla hushåll i Lovisa.

I tidningen berättas det om sommarens Bostadsmässa, parkerings- och trafikarrangemangen och om övriga evenemang som ordnas under tiden för mässan.

Tidningen kan även avhämtas på kundservicekontoret Lovinfo och från biblioteken. Tidningen skickas med adress till alla som äger ett fritidshus i Lovisa.

Morjens specialupplagan kan läsas i pdf-format här.