Motion var temat för barnparlamentets möte 19.4.2024

Barnparlamentets föredragningslista var motions- och hobbybetonad när ledamöterna samlades i Societetshuset 19.4.

Barnparlamentet hade fått som förhandsuppgift en begäran om att hjälpa med förverkligandet av en maratonutmaning för skolorna. Syftet med utmaningen var att få skolornas personal och elever att röra på sig under rasterna – var och en i sin egen takt. Nu presenterades resultaten för barnparlamentet och priser lottades ut. I Forsby skola rörde man på sig mest aktivt – hela 22 maraton! Under utmaningen rörde man på sig sammanlagt cirka 3 600 kilometer i skolorna i Lovisa.

Lovisa stad deltar i det riksomfattande projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med projektet är att göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en avgiftsfri hobby som de tycker om. Idrottsinstruktör Karolina Hovi presenterade för barnparlamentet resultat från en enkät för barn i skolålder som gällde projektet. Genom enkäten utredde man hur många som har en hobby och samlade in hobbyönskemål. Fotboll önskades mest, men också till exempel e-sport var populärt både bland elever i årskurser 3–5 och 6–8. Ledamöterna i parlamentet fick också svara på en enkät om motionering.

Läs mera om barnparlamentet här.