Muddringen utanför Drottningstranden börjar 1.7.2022

Muddringsarbetet börjar utanför Drottningstranden 1.7.2022. Arbetet beräknas ta tre månader och är klart före slutet av september. Området som ska muddras ligger öster och norr om Skeppsbron. Arbetsområdet avgränsas med ett siltnät, som minskar spridningen av grumligt vatten i havsområdet.

Muddringsmassorna transporteras till Lovisa stads jordavstjälpningsplats och deponeringsplatsen vid Petersvägen. Transporten av massorna ökar trafiken på Skärgårdsvägen.

Muddringen är anknuten till byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023 och arbetet har tillstånd enligt vattenlagen.  Entreprenör är Merikuriiri Oy.

Karta över området som muddras.

Mer information:

Markus Lindroos, infrastrukturchef, tfn 050 38 27 550, markus.lindroos@loviisa.fi

Teemu Salo, områdesövervakare, tfn 040 54 85 0571, teemu.salo@loviisa.fi