Munskyddsrekommendationen börjar gälla också eleverna på årskurs 4 i Lovisa skolor

kasvomaski munskydd

Lovisa stads pandemistyrgrupp rekommenderar att även eleverna på årskurs 4 i Lovisa stads skolor använder munskydd i skolan och under skolskjutsarna från och med torsdag 16.12.2021.

Om det är fråga om en sammansatt klass med elever på årskurs 3, rekommenderas att alla använder munskydd.

Pandemistyrgruppen beslutade rekommendera att användningen av munskydd utvidgas eftersom pandemiläget tydligt har försämrats i området under de senaste veckorna. I Lovisa har det konstaterats fall av coronavirussmitta bland elever på olika årskurser i flera skolor. Man har varit tvungen att sätta elever och skolornas personal som exponerats för coronaviruset i karantän.