Myndigheter övar räddning vid Harjurinteen koulu 2.11.2022

Harjurinteen koulu

Räddningsverket i Östra Nyland, Östra Nylands social- och krisjour och Lovisa stad ordnar en räddningsövning vid Harjurinteen koulu och i dess omgivning onsdag 2.11.2022. Denna dag kan utryckningsfordon och representanter för myndigheterna röra sig i området.

Övningen påverkar verksamheten vid Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Skolans personal och familjer har informerats om detta via Wilma.

Denna operativa övning är en del av övningen Loviisa22, som ordnas i östra Nyland i början av december. Loviisa22-övningen är kopplad till Lovisa kärnkraftverk och ingår i det ordinarie beredskapsarbetet. Det informeras separat om Loviisa22-övningen.

Mer information om övningen:

Räddningsverket i Östra Nyland, Santeri Pohjolainen, 020 1111 400

Östra Nylands social- och krisjour, Kirsi Nurme, 040 350 94 01

Lovisa stad, grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, 040 570 28 07