Nämnden för Borgå sysselsättningsområde sammanträder första gången 19.6.2024


Ansvaret för ordnandet av arbetskraftsservice överförs från staten till kommunerna vid årsskiftet. Borgå sysselsättningsområde ansvarar för arbetskraftsservicen i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Borgå från och med 1.1.2025.  I sysselsättningsområdet har inrättats en nämnd, som sammanträder första gången 19.6. 2024.

Varje kommun inom sysselsättningsområdet har utsett medlemmar och ersättare i nämnden. Borgå stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 29.5.2024 utnämna följande medlemmar och deras personliga ersättare till nämnden för sysselsättningsområdet:

  • Askola: medlem Ari Forsberg, ersättare Anne Lampinen
  • Lappträsk: medlem Minna Alatalo, ersättare Päivi Lempiö
  • Lovisa: medlem Pamela Stenberg, ersättare Katri Haverinen, medlem Pertti Lohenoja, ersättare Kari Hagfors
  • Mörskom: medlem Elmeri Nieminen, ersättare Niko Fabritius
  • Pukkila: medlem Kaisa Levälampi, ersättare Tommi Maasilta
  • Borgå: medlem Hilding Mattsson, ersättare Elin Blomqvist-Valtonen, medlem Jari Ilkka, ersättare Tapio Törmä, medlem Jenna Perokorpi, ersättare Mirja Suhonen

Nämnden väljer en egen ordförande

I samband med det första mötet ordnas ett introduktionstillfälle för både medlemmarna och ersättarna om vilka uppgifter och vilken verksamheten nämnden för sysselsättning sköter om. Vid det första mötet fattas beslut om mötestidtabellen för hösten 2024. Man väljer också en ordförande och en vice ordförande för nämnden. En representant från ansvarskommunen, det vill säga Borgå, kommer att fungera som nämndens ordförande. Som vice ordförande väljs representanter från de kommunerna med andra och tredje största invånarantal, så att representanterna byts ut vartannat år. Representanten från den kommun som har andra störst invånarantal kommer fungera som första vice ordförande.

Beredningen av sysselsättningsområdet pågår

Beredningen av sysselsättningsområdets verksamhet inleddes våren 2023. Att ordna arbetskraftsservice och andra lagstadgade uppgifter som anknyter till arbetskraftsservicen blir för kommunerna ett nytt uppdrag för vilket de får statsandel från och med 1.1.2025.

– Beredningen har gått bra och i gott samarbete mellan kommunerna i området. Även om flera saker ännu behöver utredas, tror vi att vi får bra kommunala sysselsättningstjänster för våra kunder från början av nästa år, berättar näringsdirektör Elina Duréault, som är föredragande i nämnden.

Ytterligare information till media:
näringsdirektör Elina Duréault, 040 184 5627, elina.dureault@porvoo.fi
förvaltningschef Bettina Sjöström, 040 168 4054, bettina.sjostrom@porvoo.fi