Näringslivet i Lovisa utvecklas i nytt livskraftsforum

På Lovisa Företagare rf:s initiativ har ett nytt livskraftsforum inrättats i Lovisa, i vilket även beslutsfattare, Lovisa stad och utvecklingsbolaget Cursor Oy deltar. Forumets månatliga rundabordsmöten intensifierar ytterligare samarbetet för att utveckla näringslivet i Lovisa.

– Vi ser att Lovisa har stor potential att öka antalet arbetsplatser, få investeringar och nya företag till regionen, konstaterar Lovisa Företagares ordförande Janine Henriksson-Wiberg.

Livskraftsforumet samlas en gång i månaden kring olika teman. De kommande mötenas teman baserar sig på  målen i Lovisa Företagares livskraftsprogram och inkluderar bland annat turism, social- och hälsovårdsreformen, sysselsättning, planläggning och upphandlingar.

– Gruppen är inget beslutsorgan utan en möjliggörande och konstruktiv aktör, preciserar Henriksson-Wiberg.
– Genom gruppen vill vi förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet och öka Lovisas attraktionskraft och tillväxt.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är inne på samma spår:

– Såväl initiativet som tidpunkten är utmärkta, eftersom det nu finns en bred vilja i Lovisa att lyssna på företagarnas behov. I stadens nya strategi är målet att bli Finlands företagarvänligaste stad. Vi satsar för närvarande kraftigt på att utveckla företagstjänsterna och på att göra de processer som är viktiga för företagen smidigare och snabbare.

Lovisa stad har samarbetet med utvecklingsbolaget Cursor i drygt ett år, och det har hunnit komma in mycket god respons från företagarna.

– Vi har nu kommit in i en positiv cirkel i Lovisa, och det är skäl att satsa på att upprätthålla den, konstaterar Cursors verkställande direktör David Lindström. – Varje kommun kunde ta modell av engagemanget för att utveckla näringslivet som nu finns i Lovisa.

Lovisa Företagare rf höjde i fjol betydligt nivån på sin verksamhet och dess omfattning. I april belönade Företagarna i Finland Lovisa Företagare för detta anmärkningsvärda arbete – genom att utse föreningen till den bästa företagarföreningen i sin kategori i Finland bland cirka 380 andra lokalföreningar.

– Det gläder mig att se att även andra lokalföreningar har tagit modell av våra åtgärder i Lovisa, och varför inte, då vi lyckats skapa så god praxis. Det är fint att vi kan vara förebild, konstaterar Henriksson-Wiberg.