Närmotionsplatsen i Tessjö iståndsätts 2024 – Informations- och diskussionsmöte 31.5.2023

Tesjoen suomalainen koulurakennus

Lovisa stad inbjuder till informations- och diskussionsmöte om närmotionsplatsen i Tessjö onsdag 31.5 klockan 18 i idrottssalen på Tesjoen koulu. Iståndsättningen av närmotionsplatsen i Tessjö har planerats äga rum 2024. Kom och diskutera och ge idéer om hurudan närmotionsplatsen skulle kunna vara efter iståndsättningen.