Nästa höst börjar 141 förstaklassister sin skolgång i Lovisa

Till förskolan anmäldes 128 barn.

I Lovisa börjar nästa höst 141 förstaklassister sin skolgång varav 62 i finska skolor och 79 i svenska skolor.

Till förskolan anmäldes 128 barn, varav 61 till finska och 67 till svenska förskolor.

Man gjorde anmälan till skolan och till förskolan via Wilma.

Ansökan till skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet pågår till 19.4.2020.

Ansökningstiden till förskolebarnens morgon- och eftermiddagsvård sker året om via den elektroniska tjänsten. Du hittar den på Lovisa stads webbplats/småbarnspedagogik.

Läsåret börjar 13.8.2020.