Naturvandring i Rönnäs torsdag 15.6.2023 kl. 18.00

Miljövårdsenheten vid Lovisa stad bjuder in alla naturintresserade lovisabor på en sommarvandring till Rönnäs. Som guide fungerar biolog Jere Salminen.

Området är mångformigt och här finns bland annat olika typer av lundar, klibbalskärr, hällmarksskog och betad höäng.

Samling och start kl. 18.00 vid Skärgårdsmuseets parkering (Kabbölevägen 430 / Museivägen) Dalsviksvägen kl. 17.00. Vi är ute i terrängen i ca 1,5- 2 timmar. Klä dig enligt väder och terrängdugligt, en del av området är fuktigt/vått.

Anmäl dig gärna på förhand till adressen ymparisto@loviisa.fi

Välkommen med!