Navigatorn och ungdomstjänsterna flyttar till Societetshuset för ett halvt år

I april 2024 inleds en rörrenovering i Forum som beräknas ta minst 6 månader. Under tiden flyttar Navigatorn, ungdomstjänsterna och kultur- och fritidstjänsterna till Societetshuset på adressen Drottninggatan 24.

Navigatorn är stängd vecka 15 (8–12.4.). Ungdomstjänsternas verksamhet sker mobilt under veckorna 14 och 15. Navigatorn och ungdomstjänsterna öppnar igen vecka 16 i Societetshuset med ingång från Östra Tullgatan.