Niina Okkonen är vald till projektchef för Lovisa bostadsmässa

Till den tidsbundna uppgiften som projektchef har 24.9.2019 valts Niina Okkonen. Projektchefen är direkt underställd stadsdirektören. Niina Okkonen börjar sitt arbete under oktober.

Den tidsbundna uppgiften som projektchef fram till 31.10.2023 har varit offentligt ledigförklarad. Ansökningstiden gick ut 15.8.2019. Inom den utsatta tiden hade tio ansökningar inlämnats. För intervju kallades fyra personer.

Projektchefen svarar för Lovisa stads andel i bostadsmässprojektet och leder mässorganisationen, som består av en projektkoordinator, en områdesansvarig och en kommunikationsansvarig. Till gruppen hör dessutom en av stadens planerare som underställd stadsarkitekten arbetar på planläggningsavdelningen. Bostadsmässan 2023 i Lovisa är ett samarbetsprojekt mellan Andelslaget Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad.

Mer information:

stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi