Nordiska biblioteksveckan: Bokbytardag 14.11. på huvudbiblioteket

Ta med dig när du kommer, ta med dig när du går!

På huvudbiblioteket arrangeras en trevlig bytesmarknad  under Nordiska litteraturveckan. Ta med färdiglästa böcker och ge dem nya hem hos andra läsglada personer. Den enas skräp är den andres skatt!