Ny tidtabell för renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del klar

Tidtabellen för renoveringen av Harjurinteen koulus gamla del har uppdaterats. Saneringen blir färdig senast före början av höstterminen 2021. I tidtabellen har beaktats städningen och ventileringen av lokalerna innan läsåret inleds i den renoverade skolan.

Fördröjningen i tidtabellen för renoveringen beror på att entreprenören för rivningsarbetet byttes ut och att de egentliga renoveringsarbetena kom igång senare än planerat. Enligt den ursprungliga planen var det meningen att ta Harjurinteen koulus gamla del i bruk i början av 2021.

Harjurinteen koulus gamla del är byggd 1950 och 1957, och den är till storleken 5 300 kvadratmeter. Under den grundläggande renoveringen rivs byggnaden ner till betongkonstruktionerna. De rengörs noggrant innan nya konstruktioner och ytbeläggningar kan installeras.