Nya fall av coronavirussmitta vid Harjurinteen koulu

koronavirus coronavirus

Vid Harjurinteen koulu har det i början av veckan konstaterats två nya fall av coronavirussmitta. Två skolklasser har försatts i karantän på grund av exponering. Smittkällan har inte kunnat verifieras.

Ifall ditt barn använt sig av anslutningstransport måndag 23.8.2021 på morgonen och/eller på eftermiddagen på sträckan Porlom-Lappträsk-Porlom eller åkt Elimäen liikennes buss på sträckan Lappträsk-Lovisa-Lappträsk uppmanar vi dig att vara väldigt uppmärksam på ditt barns symtom. Vi vill samtidigt påminna om hur viktigt det är att använda munskydd även i trafikmedel!

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar dem vars exponering har kunnat verifieras. I denna situation är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt kartlägga vem som exponerats i trafikmedlen. Ifall någon som färdats under ovannämnda turer får symtom ska hen gå på coronavirustest även vid mycket lindriga symtom.

Det sista stycket i meddelandet har ändrats (25.8.2021 kl. 15.45)