Nya tomter på bostadsmässområdet Drottningstranden kan ansökas 1–30.4.2022

Asumista meren äärellä! Tonttihaku 1.-30.4.2022 - Asuntomessut - Loviisa 2023

Det planerade projektet för kollektivt byggande på bostadsmässområdet Drottningstranden nådde inte tillräckligt intresse bland byggare inom utsatt tid. För att bygga kvarteret 1060 har man beslutat att bilda tre småhustomter istället för en stor tomt.

Enligt beslutet av kvalitetsgruppen 30.3.2022 öppnas tomtansökningen för de tre småhustomterna i kvarteret 1060 för 1–30.4.2022. Nu har alla de som är intresserade och som blev utan tomt i den populära tomtansökningen våren 2021 möjlighet att ansöka om en småhustomt på bostadsmässområdet Drottningstranden.

Lovisa stads bostadsmässorganisation ordnar en tomtvisning lördag 9.4.2022 klockan 12–12.30 och 16–16.30 för alla intresserade under ledning av informatör Camilla Stenvall från bostadsmässorganisationen.

Närmare uppgifter om tomtansökningen finns på Drottningstrandens webbplats.

Mer information:
Lovisa stads bostadsmässorganisation
projektchef Niina Okkonen, tfn 044 505 19 72, niina.okkonen@loviisa.fi