Nylands förbund meddelar: Arbetet med Finlands första havsplan framskrider – utkastet sänds för kommentarer i maj

Karttakuva Suomenlahden rannikosta Kartbild på kusten vid Finska viken

Finlands kustlandskap utarbetar en riksomfattande havsplan för första gången. Målet med planen är ett rent och produktivt hav.  

I havsplanen ingår framtidsvisioner, och man letar också efter regionala styrkor och samordnar de olika behoven att använda havsområden ur perspektivet för både maritima branscher och miljön. I planen granskas till exempel sjötransport, fiske och rekreation.

Planen baserar sig på en stor mängd information om havsområden, och man har utrett nuvarande och framtida behov hos olika näringsformer samt undersökt ramvillkoren för skyddet av miljön och naturen.

− Den gemensamma planeringen ger värdefull information som stöder bland annat planläggningen på landskapsnivå och olika aktörer, berättar planeringschef Kaarina Rautio vid Nylands förbund.

Visionen för Finska viken 

Havsplanen indelas i tre geografiska delar. Nylands förbund ansvarar tillsammans med Kymmenedalens förbund för planeringen av Finska viken.

Planeringsområdet för Finska viken omfattar Nylands och Kymmenedalens territorialvatten samt Finska vikens ekonomizon. 

Kännetecknande för Finska vikens havsområde är en livlig sjötransport och ett mångsidigt havsekosystem som utöver naturvärdena har en stor potential inom turism och rekreation.

I havsplanen för detta område granskas speciellt hamnar och trafik som går genom dem, viktiga områden och förbindelser för turism och rekreation samt kulturarvsobjekt och viktiga naturvärden under vatten.

Hörande ordnas i maj-juni 

Enligt aktuella uppgifter ordnas ett gemensamt hörande i fråga om havsplanerna i maj-juni 2020. Då kan vem som helst kommentera utkastet.Av myndigheter begärs också utlåtanden om planerna.

Syftet är att kustlandskapens fullmäktige godkänner planen i slutet av år 2020. EU förpliktar till att alla medlemsländerna ska utarbeta motsvarande havsplaner.