Nytt projekt i Lovisa lyfter fram de enskilda vägarnas betydelse – infokväll Väglagets möte 3.3.2022

Yksityistie. Privatväg.

Lovisas landsbygdsenhet har under landsbygdsnämnden startat projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022–2023. Landsbygdsenheten ordnar en infokväll på distans via Microsoft Teams torsdag 3.3.2022 klockan 18–19.30.

Aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden livskraft

Lovisas landsbygdsenhet satsar på rådgivning till väglagen och uppmuntrar dem att sköta och förbättra de enskilda vägarna. Landsbygdsenheten informerar och ger råd hur förbättringsprojekt startas, finansieras och genomförs. Det sker genom att ordna utbildningar och genom att informera väglagen per brev, e-post, lokala tidningar, sociala medier och internet. Projektet genomförs på finska och på svenska. För projektet beviljas statsbidrag.

Inbjudan till infokvällen har skickats till väglagens kontaktpersoner. Om du är intresserad av att delta i infokvällen ska du anmäla dig på adressen yksityistiet@loviisa.fi senast 1.3.2022.

Välkomna!

Ytterligare uppgifter:

landsbygdsombudsman Carolina Sjögård, tfn 0440 555 338

och på Lovisa stads landsbygdsenhets webbsidor.